0505 265 86 51 cabir1@yahoo.com

Kriptorşidi (İnmemiş testis)

Testislerin skrotumda bulunmamasıdır. Desensus tam olmaz veya anormal bir yol izlerse testis skrotuma inmez. Testisler başlangıçta karın içinde ve yukarı seviyededir. İntrauterin 7-9. aylarında skrotuma inmiş bulunur.

Gubernaculumun üst ucu testisin kaudalında alt ucu da skrotuma yapışıktır. Bu sebepten desensus esnasında testisler inguinal kanaldan geçer ve skrotuma iner. Testis normal iniş yolunun herhangi bir yerinde kalırsa retantio testis denir.

inmemis_testis

Kriptorşidide testis %70 oranında inguinal bölgede, %25 abdominal, %5 de ektopiktir. Vakaların %80′i konjenital herni ile beraberdir. Procesus vajinalisin kapanmamasına bağlıdır ve ameliyat endikedir. Desensusa engel olan birçok mekanik faktör vardır. Heredite, hipfiz sekresyon yetersizliği, desensusta önemli rol oynarlar. Pubertede skrotuma inmemiş olan testislerin %90′ında spermatogenesis yoktur. Leydig hücreleri genellikle normaldir. Bu sebepten infertilite olur fakat empotans nadirdir. Kriiptorşidik testislerde tümör teşekkülü normale göre 8 kat fazladır.

inmemis_testis[1]

Tedavi

Erken tedavi esastır, 1 yaşında tedaviye başlanmalıdır.

Hormon tedavisi

Sadece çift taraflı ve herni ile birlikte olmayan vakalarda söz konusudur. Vakaların %5-8′inde tesirlidir. Medikal tedaviye cevap vermeyen hastalara cerrahi müdahale şarttır.