0505 265 86 51 cabir1@yahoo.com

Laparoskopik nefrektomi nedir?
Böbreğin çıkartılması işleminin laparoskopik yöntemle, minimal invaziv (az travmaya yol açan) olarak yapılması işlemine laparoskopik nefrektomi denir.

LRN1[1]

Bu cerrahi yöntem ne zaman kullanılır?
Laparoskopik basit nefrektomi; infeksiyon, taş, tıkanma, doğuştan gelişememe ve böbrek damar darlıklarına bağlı yüksek tansiyon gibi nedenlerle böbrek fonksiyonu kaybedilmiş hastalarda böbreğin çıkarılmasına denir. Laparoskopik radikal nefrektomi ise, böbrek kanserinde tümörlü böbreğin çıkartılmasında yapılan ameliyata denir.
Laparoskopik ameliyatta böbreğe büyük bir kesi, yani açık yara ile yaklaşmak yerine, 3-5 adet 0,5 ve 1 cm. lik mini kesilerden (deliklerden) ulaşılır (Şekil 1). Bu deliklerden birinden içerideki görüntüyü sağlayan kamera, diğerlerinden ameliyatı gerçekleştirmekte kullanılan çeşitli cerrahi aletler ameliyat sahasına iletilir (Şekil 2). İşlem esnasında, karın içinde cerraha çalışma alanı yaratabilmek için, karın içi gazla doldurulur. Böbreğinizin tamamı veya hastalıklı kısmı uygun yöntemle tüm bağlantılarından ayırıldıktan sonra bir torbaya konarak vücut dışına alınır. Vücut dışına çıkarma esnasında 1 cm olan kesilerden bir tanesi birkaç cm. büyütülür veya yeni bir kesi yapılır.

LRN21[1]

Laparoskopik nefrektomide cerrahi ne kadar sürmektedir?
Cerrahi süre yaklaşık 2-3 saat iken, özellikle basit nefrektomide bu süre 45 dakikaya kadar iner diğer taraftan böbrek etrafına yapışık ve büyük kanserlerde bu süre 4 saate kadar uzayabilmektedir. Tümörler büyük olsa bile genelde hasta ameliyattan sonraki 1. ya da 2. gün evine gönderilmektedir.

LRNanaresim1[1]

Laparoskopik Nefrektominin avantajı nedir?
Büyük bir yara yerine birkaç mini kesi olması ameliyat sonrası ağrıyı azaltır, iyileşme dönemini kısaltır, ve günlük hayata dönüşü hızlandırır. Laparoskopik ameliyatlarda kan kaybı daha azdır; bu nedenle ameliyatta kan veya kan ürünü alma gereksinimi ve ameliyat sonrası halsizlik daha azdır.

LRNanaresim32[1]