0505 265 86 51 cabir1@yahoo.com

Prostat Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Laparoskopik Cerrahi
Prostat kanserinin tedavisinde uygulanan radikal olarak prostatın çıkartılması ameliyatı son yıllarda ABD ve Avrupa ülkelerinde yaygın bir şekilde laparoskopik yoldan yapılmaktadır. Radikal prostatektomi ameliyatında, prostat ve yardımcı üreme bezleri ile duktus deferensler (spermleri taşıyan kanal) çıkarılır. Daha sonra üretra (mesaneden idrarı dışarıya taşıyan ve penis içerisine uzanan idrar kanalı) ve mesane (idrar torbası) uç uca getirilerek konulacak dikişlerle tekrar birleştirilir (Şekil 1). Ameliyat sonunda üretral kateter (idrar sondası) mesanenin içerisine yerleştirilerek idrarın vücut dışına alınması sağlanır. Hastalığın özelliklerini ve yaygınlığını belirlemek için ameliyatta çıkarılan dokular patolojiye gönderilir.

resim

Laparoskopik Radikal Prostatektomi nedir?

            Laparoskopi, genel bilinen adıyla kapalı ameliyat, ameliyat edilecek organa ulaşmada kullanılan bir yaklaşım biçimidir. Bunun dışında gerçekleştirilen ameliyatın açık ameliyattan hiçbir farkı yoktur. Laparoskopik cerrahi prostat kanserinin tedavisinde yeni geliştirilen ve 1999 yılından itibaren uygulanmasına rağmen tüm dünyada oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntem halini almıştır. Laparoskopik radikal prostat ameliyatı uygulanan hastalarda daha az kan akybı, daha az ameliyat sonrası ağrı, kısa hastanede kalış süresi, düzenli yemeğe ve günlük aktiviteye kısa sürede geçme olanağı, ameliyat sonrası penisten mesaneye idrar drenajı için, yerleştirilen sondanın kısa sürede alınması gibi avantajlar bulunmaktadır. Geniş ameliyat kesisi ile uygulanan açık cerrahidekine eşit oranda kanser kontrolü laparoskopik cerrahi ile de sağlanmaktadır.
Laparoskopik ameliyatta prostata büyük bir kesi, yani açık yara ile yaklaşmak yerine, 4-6 adet 0,5 ve 1 cm. lik mini kesilerden (deliklerden) ulaşılır (Şekil 2). Bu deliklerden birinden içerideki görüntüyü sağlayan kamera, diğerlerinden ameliyatı gerçekleştirmekte kullanılan çeşitli cerrahi aletler ameliyat sahasına iletilir. İşlem esnasında, cerraha çalışma alanı yaratabilmek için, ameliyat sahası gazla doldurulur. Bu ameliyat robot yardımlı olarak da gerçekleştirilebilir. Prostatınız ve eğer çıkarılacak ise lenf bezleri uygun yöntemle tüm bağlantılarından ayrıldıktan sonra bir torbaya konarak vücut dışına alınır  Vücut dışına çıkarma esnasında 1 cm olan kesilerden bir tanesi hafifçe büyütülür.

resim

Yan etkileri ya da komplikasyonları nelerdir?
Şimdiye dek yapılan değerlendirmeler radikal prostat cerrahisi sonrasında meydana gelebilen idrar tutamama ve penis sertleşme bozukluğu sıklığının laparoskopik prostat cerrahisinde daha az olduğunu göstermektedir. Zira prostat gibi çok derinde olan bir organın laparoskopik cerrahide kullanılan teleskop ile elde edilen görüntüsünü net bir şekilde sağlarken, görüntünün normalin 10 katı büyütülmesi prostata komşu olan penis siniri ve idrar tutma kaslarının daha iyi korunması ile daha düşük oranlarda idrar kaçırma ve penis sertleşme bozukluğu ile karşılaşılmaktadır. Bunun yanında laparoskopik prostat cerrahisi sonrası idrar tutma fonksiyonu hastaların büyük bir bölümünde ameliyat sonrası 3 ile 6 ay içinde normal fonksiyonuna dönmektedir.