0505 265 86 51 cabir1@yahoo.com

Fleksible Üreteroskopi yönteminde herhangi bir kesik açılmaz. Hastaya idrar yolundan özel bir endoskopik alet gönderilerek taşın üreterde kırılması sağlanarak tedavi uygulanır. Hastaların büyük çoğunluğu tedavinin uygulandığı gün evine döner ve ertesi günde de günlük yaşantı temposuna dönebilir. Bu yöntem özellikle alt ve orta üreterde başarısı yüksek bir yöntemdir. Başarı oranı %96-100 arasındadır.

RIRS4[1]             RIRS5[1]

Genel uygulama yöntemi olarak olarak 1 cm’den büyük üreter taşlarında ve 2 cm’den büyük böbrek taşlarında endoskopik girişimler daha yararlı ve başarılı olmaktadır. Üreteroskopi üreterin alt ve orta kısmında yer alan taşların kırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Fleksible üreteroskop denilen eğilip bükülebilen yaklaşık 80 cm lik ince bir endoskop kullanılır. Taşları kırmak için lazer kullanılır. Eğilip bükülebilen fleksible üreteroskop içerisinden geçebilen fiberoptik kablolar ile lazer enerjisi taşa iletilir ve taş kırılır. Fleksible üreteroskop ile sadece idrar kanalı (üreter) taşları değil böbrekteki taşlar da güvenle kırılabilir.