0505 265 86 51 cabir1@yahoo.com

Sistektomi Nedir Ve Nasıl Uygulanır?

Mesane kas tabakasına yayılmış ama uzak dokulara yayılmamış hastalığı olanlarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Uzak dokulara yayılımı olan ama tümöre bağlı aşırı derecede kanaması olan hastalarda da kullanılabilir.

mesanekanseri

Sistektomi 2 şekilde uygulanır;
– Parsiyel (kısmi) sistektomi: Mesanenin yan veya kubbesinde, mesane duvarına yayılmış tümörü olan hastalar veya mesane divertikülü içerisinde tümörü olan hastalar parsiyel sistektomi adaylarıdır. Mesanenin bir bölümünün çıkarılması esasına dayanır. Parsiyel sistektomi sonrası hastalar mesanesinde yeteri kadar idrar biriktiremeyebilirler. Bu durum çoğu hastada geçiciyken bazen kalıcı olabilir.
– Radikal sistektomi: Cerrahi olarak tüm mesanenin çıkarılmasıdır. Yüksek gradeli, yüksek evreli kanseri olan hastalarda uygulanır. Erkekte; mesane ve çevre yağ dokuları, mesaneye komşu karın zarı (periton), prostat ve seminal veziküller, kadında; mesane ve çevre yağ dokusu, mesaneye komşu karın zarı (periton), rahim ağzı (cervix), rahim (uterus), vajina ön duvarı, idrar yolu (urethra) ve yumurtalıklar (overler) rezeke edilmektedir. Radikal sistektomi yapılan bayanlar rahim alındığından; erkeklerde prostat ve er bezi (seminal veziküller) alındığından meni idrar yoluna boşaltılamadığı için çocuk sahibi olamazlar. Eğer erkekte prostat içinden geçen idrar yolunda kanser yayılımı söz konusu ise mesane ile birlikte tüm idrar yolu da çıkarılmalıdır.

Cerrahi için birtakım hazırlık safhaları vardır. Bunlar:
1 –Doktorunuz, cerrahiden önce işlem sırasında kullanılabilecek kan isteyebilir.
2 -Enfeksiyonları önlemek için cerrahi öncesi antibiyotik verilebilir.
3- Gece yarısından sonra cerrahi öncesi aç kalınız.
4- Barsak temizliği için özel bir içecek verilebilir bazı durumlarda hastaneye cerrahiden 1 gece önce ilaç vermek ve lavman amaçlı hastaneye yatış yapmak gerekli olabilir.
Ameliyatınız süresi 4-6 saattir ancak bu süre hastalığın yaygınlığına önceden geçirilmiş ameliyat varlığına bağlı olarak uzayabilir. Ameliyat genel anestezi altında yapılabilir. Ameliyat sırasında görülen duruma göre cerrahi sınırlar belirlenir. Eğer tümör mesaneye sınırlı ise tamamı çıkarılabilir.

sistektomi[1]

Sistektomi Sonrası Hasta İdrarını Nasıl Yapar?

  • Radikal sistektomi sonrası idrarı biriktirmek ve boşaltmak için yeni bir yola ihtiyaç vardır. Bu amaçla birçok yöntem kullanılır.

-Üreterokutenostomi: Böbreklerden idrarı mesaneye taşıyan kanalların (üreterler ) direkt cilde dikilerek; idrarın üreterlerin dikildiği yere yapıştırılmış olan torbada (ürostomi torbası) biriktirilmesi. Bu yöntemle idrar kontrolü söz konusu değildir. Böbreklerden idrar oluşturuldukça idrar ürostomi torbasına dolacaktır. Torbanın cilt ile temas ettiği bölgeye idrar sızıntısını engelleyen özel yapıştırıcılar sürülerek idrar kaçağı engellenir. İleal loop: İnce bağırsağın bir bölümü idrarın geçebileceği yeni bir yol yaratmak için sindirim sisteminden ayrılır. Üreterler bu bağırsağın bir ucunu dikilir. Diğer uç ise cilde dikilir (stoma). Üreterlerden gelen idrar bu barsak yoluyla cilde ulaştırılır. İdrar cilde yapıştırılan ürostomi torbasında birikir. Bu yöntemle de idrar kontrolü söz konusu değildir. 

-İleal neobladder: Sindirim sisteminden ayrılan İnce barsak parçası kesilerek küreye benzer şekilde tekrar dikilir ve çıkarılan mesanenin yerine idrar depolayabilecek bir organ (kontinan rezervuar) elde edilmiş olur. İdrar bu rezervuarda birikir. Yeni mesane idrar yoluna (üretraya) bağlanır. Dolayısıyla hastanın doğal yollardan idrar yapması sağlanır. Ancak bu hastalarda gece idrar kaçırması olabilmektedir. İleal neobladder+mitrofonof prosedürü: Sindirim sisteminden ayrılan İnce barsak parçası kesilerek küreye benzer şekilde tekrar dikilir ve çıkarılan mesanenin yerine idrar depolayabilecek bir organ (kontinan rezervuar, poş) elde edilmiş olur. Kalın barsağın ilk kısmında yer alan ince ve kısa bir barsak parçası olan apendiks de bu bölgeden çıkarılarak yeni mesane ile cilt arasına idrarın boşaltılmasında bir kanal görevi görmek üzere dikilir. Bir sonda ile düzenli aralıklarla apendiks içinden geçilerek yeni mesaneye girilir ve idrar boşaltılır. Hastanın cildine yapıştırılan bir İdrar torbasına gerek yoktur.

Eve gitmeden önce hastanede 1 hafta ya da daha fazla yatabilirsiniz. Bu zaman içinde size ürostomi torbanızın kullanımı veya stomanızın bakımı konusunda eğitim verilecektir. Eğer poş veya yeni mesaneniz varsa bunlardaki dikişler iyileşinceye kadar yaklaşık 1 ay kadar kalacak kateter yerleştirilebilir.

MESANE KANSERİNDE EVRELERE GÖRE TEDAVİLER

Evre 0 mesane kanseri (Karsinoma in situ)
Mesanedeki evre 0 mesane kanseri olgularında uygulanabilecek tedaviler:
• Transuretral rezeksiyon (TUR)
• TUR ve sonrasında mesane içine bölgesel biyolojik tedavi ya da kemoterapi
• Segmental (parsiyel) sistektomi
• Radikal sistektomi

Evre 1 mesane kanseri
• Transuretral rezeksiyon (TUR)
• TUR ve sonrasında mesane içine bölgesel biyolojik tedavi ya da kemoterapi
• Segmental (parsiyel) sistektomi
• Eksternal (dışarıdan) radyoterapi veya tek başına radyasyon çekirdekçikleri ile radyoterapi

Evre 2 mesane kanseri
• Radikal sistektomi ve lenf bezlerinin çıkartılması
• Radikal sistektomi ile birlikte kemoterapi
• Kemoterapi ile kombine eksternal (dışarıdan) radyasyon tedavisi
• TUR
• Segmental (parsiyel) sistketomi

Evre 3 mesane kanseri
• Radikal sistektomi ve lenf bezlerinin çıkartılması
• Radikal sistektomi ile birlikte kemoterapi
• Kemoterapi ile kombine eksternal (dışarıdan) radyasyon tedavisi

Evre 4 mesane kanseri
• Radikal sistektomi
• Şikayetlerin azaltılmasına yönelik (palyatif) radyoterapi
• Şikayetlerin azaltılmasına yönelik (palyatif) sistektomi
• Sistemik kemoterapi